XẾP HẠNG GDP VIỆT NAM NĂM 2022

Theo Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam trong năm 2022 đạt 409 tỷ USD, đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Còn theo IMF, con số này nhỉnh hơn một chút là 413,81 tỷ USD.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5. Việt Nam xếp sau Indonesia (1,29 nghìn tỷ USD), Thái Lan (534,76 tỷ USD), Malaysia (434,06 tỷ USD), Singapore (423,63 tỷ USD) và xếp ngay trên Philippines (401,66 tỷ USD).

Trên thế giới, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 37 về quy mô kinh tế. Indonesia đứng thứ 17, Thái Lan đứng thứ 26, Malaysia đứng thứ 35, Singapore đứng thứ 36.

Theo IMF, năm 2023, Việt Nam sẽ đứng thứ ba Đông Nam Á về quy mô kinh tế. Cụ thể, GDP đạt 469,62 tỷ USD, tăng trưởng 6,2%. Việt Nam xếp sau Indonesia (1.390 tỷ USD, tăng trưởng 5%) và Thái Lan (580,69 tỷ USD, tăng trưởng 3,7%). Việt Nam vượt qua Malaysia (467,46 tỷ USD, tăng trưởng 4,4%), Singapore (447,16 tỷ USD, tăng trưởng 2,3%), Philippines (425,66 tỷ USD, tăng trưởng 5%). Khi đó, Việt Nam sẽ là quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 35 thế giới, Malaysia và Singapore lùi xuống đứng thứ 36 và 37.

Theo HSBC, kinh tế Việt Nam cũng được dự báo có mức tăng trưởng đứng đầu khu vực. Nhưng mức tăng chỉ 5,8% so với cùng kỳ (thấp hơn dự báo IMF). Đứng thứ hai là Philippines với tăng trưởng GDP năm 2023 được dự báo ở mức 4,8%. Với 4,3%, Indonesia đứng thứ ba về tăng trưởng trong ASEAN-6. Theo sau là Thái Lan, Malaysia và Singapore, với dự báo lần lượt ở mức 4,1%; 4% và 2,1%.

Tính riêng quý I/2023, HSBC dự báo tăng trưởng GDP Philippines cao nhất ASEAN-6, ước đạt 5,3%. Đứng thứ hai là Việt Nam, với GDP quý I/2023 tăng 5% so với cùng kỳ. Với 4,9%, Malaysia là được dự báo tăng trưởng kinh tế cao thứ ba ASEAN-6. Theo sau là Indonesia, Thái Lan và Singapore với dự báo lần lượt ở mức 4,1%; 3,6% và 1,7%.

Theo Nhịp sống kinh tế